Friday, November 3, 2017

Google tung ra giao diện kết quả tìm kiếm di động cong mới

Written By Unknown of Friday, November 3, 2017 | 4:35 AM

Bạn có nhìn thấy một cái nhìn mới cho trang kết quả tìm kiếm của Google? Bạn không đơn độc!

Google tung ra giao diện kết quả tìm kiếm di động cong mới

 

Dường như Google đang tung ra thiết kế di động cong mới mà họ đã thử nghiệm trong nhiều tháng. Nhiều người tìm kiếm đã báo cáo việc nhìn thấy thiết kế mới này, và một vài người trong chúng ta tại Search Engine Land đã nhân rộng nó.
Thiết kế mới bắt đầu tung ra trước đó sáng nay và bây giờ hơn đang nhìn thấy nó sống.
Đây sẽ là lần thiết kế lại lớn nhất cho kết quả tìm kiếm của Google từ năm 2013 cho thấy thiết kế thẻ thống nhất được phát hành.
Chúng tôi đã liên hệ với Google để xác nhận việc triển khai nhưng chưa nhận được phản hồi từ họ như của văn bản này. Câu chuyện này sẽ được cập nhật với một tuyên bố từ Google ngay khi chúng tôi có. Google được biết đến với việc thực hiện nhiều kiểm tra giao diện người dùng nhưng thiết kế này dường như là một triển khai đầy đủ.
Dưới đây là hình chụp màn hình của giao diện tìm kiếm mới cho các kết quả tìm kiếm di động của Google từ iPhone của tôi:

 

Post a Comment