Saturday, May 6, 2017

Các phím tắt của Google, thần thoại SEO và hình ảnh tìm kiếm

Written By Quyền Nguyễn Đức of Saturday, May 6, 2017 | 12:36 AM

Dưới đây là những gì đã xảy ra trong tìm kiếm hôm nay, như được báo cáo trên Công cụ Tìm kiếm Đất đai và từ các địa điểm khác trên web.


Các phím tắt của Google, thần thoại SEO và hình ảnh tìm kiếm

Từ Công cụ Tìm kiếm Đất đai:
Các phím tắt của Google sử dụng cá nhân hoá và nội dung phong phú để xây dựng công cụ khám phá địa phương gen tiếp theo
Ngày 4 tháng 5 năm 2017 bởi Greg Sterling
Các kết quả từ việc học máy hoàn toàn bỏ qua hộp tìm kiếm truyền thống.

Tìm kiếm trong ảnh: Google net, quần áo trong nhà và vật cố ánh sáng
5 tháng 5 năm 2017 bởi Barry Schwartz
Trong Tìm kiếm trong hình ảnh tuần này, đây là những hình ảnh mới nhất được chọn lọc từ web, cho thấy những gì mọi người ăn ở công ty công cụ tìm kiếm, cách họ chơi, người mà họ gặp, nơi họ nói, đồ chơi nào và hơn thế nữa. Trang phục trong nhà của Google: Nguồn: Instagram Bị mắc kẹt trong mạng Google: Nguồn: Instagram Google light fixture: Nguồn: [...]

3 huyền thoại hợp lý về xếp hạng có thể phá hủy doanh nghiệp
Ngày 5 tháng 5 năm 2017 bởi Dave Davies
Ngay cả những người thông minh nhất cũng có thể đưa ra những quyết định dựa trên những giả định sai. Nhà phân tích Dave Davies đã chia rẽ ba thần thoại SEO mà ngay cả những người có lý trí tin tưởng.

Những gì cần tìm kiếm trong một công cụ quản lý chiến dịch truyền thông trả tiền
Ngày 4 tháng 5 năm 2017 bởi Digital Marketing Depot

Tìm kiếm có trả tiền, quảng cáo trên điện thoại di động, quảng cáo hiển thị hình ảnh / quảng cáo và quảng cáo truyền thông xã hội đã dẫn đến việc mở rộng các phương tiện truyền thông trả tiền đang được quản lý bởi các nền tảng quản lý chiến dịch truyền thông trả tiền. Báo cáo này kiểm tra thị trường hiện tại dành cho các nền tảng quản lý chiến dịch được thanh toán của doanh nghiệp và các cân nhắc liên quan đến việc triển khai phần mềm truyền thông trả tiền. Nếu bạn đang xem xét cấp giấy phép cho một doanh nghiệp [...]