Friday, May 5, 2017

6 xu hướng tìm kiếm trả tiền chính từ báo cáo quý 1 năm 1997 của Merkle

Written By Quyền Nguyễn Đức of Friday, May 5, 2017 | 1:35 AM

Dưới đây là một cái nhìn về những gì đang xảy ra với quảng cáo Mua sắm, quảng cáo văn bản mở rộng, đặt giá thầu thiết bị và hơn thế nữa.
Ginny Marvin vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 lúc 12:59 chiều
HƠN

Báo cáo tiếp thị kỹ thuật số của Merkle cho Q1 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ từ Google và sức mạnh liên tục của PLA (Quảng cáo danh sách sản phẩm của Google). Quảng cáo văn bản mở rộng vẫn chưa hứa hẹn về vàng CTR. Bing và Yahoo thiếu thị phần di động đang cản trở tăng trưởng. Dưới đây là một số điểm chính trong bản báo cáo. (Lưu ý rằng dữ liệu phản ánh chi tiêu từ cơ sở khách hàng của Merkle, điều này làm sai lệch nhà bán lẻ lớn.)

Tăng trưởng Q1 trong năm qua của AdWords tăng mạnh so với quý 4
Chi tiêu trên Google AdWords tăng 21 phần trăm so với năm trước trong quý 1 năm 2017, tăng từ 19 phần trăm trong quý 4 năm 2016. Số lượng nhấp chuột tăng 20 phần trăm so với năm trước. CPCs tăng lên 1%.

Merkle cho biết thêm quảng cáo trên điện thoại di động thứ tư, PLA trong tìm kiếm hình ảnh, quảng cáo Google Maps và trả lại giá thầu thiết bị riêng biệt làm những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng trong năm qua.

Giá thầu máy tính bảng giảm, giá thầu trên điện thoại di động cải thiện so với máy tính để bàn
Giá chào của máy tính bảng đã liên tục giảm so với máy tính để bàn kể từ khi Google cho phép các nhà quảng cáo đặt giá thầu riêng trên hai thiết bị vào mùa hè năm ngoái. Merkle cho biết việc tách các máy tính bảng từ máy tính để bàn đã thúc đẩy tăng trưởng, với việc các nhà quảng cáo có thể điều chỉnh giá thầu riêng cho các nhấp chuột máy tính để bàn có giá trị cao hơn.

Chi phí điện thoại và máy tính để bàn của Google AdWords tăng lần lượt 51% và 12%, trong khi chi tiêu trên máy tính bảng giảm 23%.

CPC của Điện thoại tiếp tục tăng lên trên máy tính để bàn trong Q1. Đối với các truy vấn không phải thương hiệu, CPC của điện thoại thấp hơn 43% so với CPC trên máy tính để bàn trong quý 1, so với mức giảm 51 phần trăm trong quý 4. Các máy tính bảng thấp hơn 25% so với máy tính để bàn trong quý 1, giảm so với mức chẵn lẻ vào đầu năm 2016, khi các thiết bị được kết hợp trong đấu thầu.


PLAs tiếp tục phát triển nhanh hơn quảng cáo văn bản
Với tỷ lệ nhấp chuột 52 phần trăm, PLAs chiếm hơn một nửa số lần nhấp vào quảng cáo tìm kiếm bán lẻ trong quý 1, tăng từ 48 phần trăm trong quý 4. Đối với các truy vấn không phải thương hiệu, PLA đã thúc đẩy 75% số nhấp chuột cho các nhà bán lẻ.

Chi tiêu trên Google Shopping đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 12% đối với quảng cáo văn bản. Tăng lượng hiển thị trên thiết bị di động đang giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột PLA và tăng trưởng chủ yếu là do các truy vấn không phải thương hiệu.Các đối tác tìm kiếm, bao gồm tìm kiếm hình ảnh của Google, chiếm 11 phần trăm số lần nhấp PLA trong quý, tương tự như chia sẻ của Q4.

Quảng cáo khoảng không quảng cáo cục bộ đang thu hút sự chú ý
Trong quý 1, Quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương (LIA) chiếm 19 phần trăm của tất cả nhấp chuột Google Shopping trên điện thoại. CTR trên LIA cao hơn PLA trên điện thoại và máy tính để bàn cao hơn 19 phần trăm. Không đáng ngạc nhiên, tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến cho LIA, được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập vào cửa hàng, thấp hơn PLAs.

Tăng CTR cho quảng cáo văn bản mở rộng (ETA) vẫn còn khó nắm bắt
Merkle đã liên tục báo cáo kết quả hỗn hợp vì ETAs lần đầu tiên xuất hiện vào năm ngoái. Kết quả Q1 cho ETA cho thấy CTR tăng so với quảng cáo văn bản chuẩn chỉ trên quảng cáo trên máy tính để bàn được hiển thị ở cuối trang.

Sau khi tính toán thiết bị, loại từ khóa và vị trí quảng cáo, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng rằng Quảng cáo Văn bản Mở rộng đang tạo ra tỷ lệ nhấp chuột cao hơn so với định dạng quảng cáo văn bản cũ của Google.


Nhìn chung, chi tiêu quảng cáo văn bản trên Google tăng 12 phần trăm. Tuy nhiên, chi tiêu quảng cáo văn bản ngoài thương hiệu tăng 16 phần trăm so với năm. Merkle cho biết đơn vị quảng cáo trên điện thoại di động thứ tư và việc bổ sung quảng cáo trong Google Maps đã làm nhiều hơn để tăng trưởng quảng cáo văn bản phao so với những thay đổi định dạng.

Bing & Yahoo rắc rối trên điện thoại di động
Trên khắp Bing Ads và Yahoo Gemini, chi tiêu đã giảm 14 phần trăm so với năm trước, đánh dấu sự sụt giảm chi tiêu thứ năm liên tiếp.

Với Google như là tùy chọn tìm kiếm mặc định trên các thiết bị Android và iOS, điểm yếu di động tiếp tục là một trở ngại đáng kể cho Bing và Yahoo. Google chiếm 97 phần trăm lưu lượng điện thoại di động trong Q1. Bing và Yahoo nhấp chuột tạo thành 19 phần trăm số nhấp chuột dành cho máy tính để bàn trong quý.