Friday, April 11, 2014

Máy tính tự dưng khởi động lại và hiện màn hình xanh

Written By Unknown of Friday, April 11, 2014 | 7:35 PM

Máy tính tự dưng khởi động lại và hiện màn hình xanh, khi máy tính cả bạn mua khá lâu rồi hoặc mới mua nhưng vận chuyên xa hay bị đổ rơi sẽ dễ xảy ra hiện tượng này.

Nguyên nhân: Máy tính khởi động lại và hiện màn hình xanh là do Ram của bạn bị lỏng hay máy cũ tiếp xúc kém nên xảy ra hiện tượng này

Cách giả quyết:  Tháo Ram máy tính ra lau qua chân đồng của máy tính. Bạn có thể lau bằng vải bất kỳ nhưng vài không nên quá cứng. Lau theo chiều ngàn của thanh Ram tức chiều dọc của chân đồng của Ran để tránh bị dụng chân đồng.

Sau khi lau xong bạn lắp lại cẩn thận. Cắm lại các cáp mở máy nếu máy kêu tit, tit liên tục là bạn cắm ram chưa đúng cần cắm lại.

Khởi động lại máy chạy bình thương là được.


Nguồn: Học seo

Post a Comment