Friday, April 11, 2014

Máy tính bị sập điện không khởi động được

Written By Unknown of Friday, April 11, 2014 | 7:49 PM

Máy tính bị sập điện không khởi động được lỗi này rất hay gặp phải ở các vùng có nguồn điện không ổn định hay do bạn vô tình đá ổ điện

Nguyên nhân: Do khi bị sấp điện đột ngột ngồn máy tính tự động ngắt điện vào các bộ phận khác của máy như một cái cầu trì vậy hay cái aptomat ở điện dân dụng. Và nó không tự động mở nếu có điện trờ lại dẫn đến hiện tượng máy khởi động không lên

Cách khắc phục: Bạn rút giấy nguồn máy tính ra và cắm lại. khởi động lại máy là được.
Nếu máy vẫn không lên bạn hãy kiểm tra lại nguồn điện đã có chưa. Nếu có điện mà không nên thì nên check các bộ phận của máy.

Nguồn: học seo