Friday, April 25, 2014

Cách tạo favicon cho blogger và website

Written By Unknown of Friday, April 25, 2014 | 8:12 PM

Favicon là một hình ảnh nhỏ để ở đầu mỗi địa chỉ site khi bạn truy cập vào như blogger là hình chữ B mầu cam. Có favicon nhìn blog hay web sẽ có cảm giác chuyên nghiệp hơn.

cách tạo favicon cho blogger


 Vì ảnh favicon của site chỉ nhận ảnh có đuôi .ico nên ta phải tạo một ảnh có đôi này.
Cách làm:
Tạo ảnh favicon hết sực đơn giản bận chỉ cần 1 ảnh hình vuông dung lượng nhỏ hơn 5mb là được
Sau đó truy cập vào địa chỉ: http://www.favicon.cc/?action=import_request và làm theo hướng dẫn hình dưới:

Cách tạo favicon
Sau khi click vao upload bạn sẽ tạo ra được một ảnh favicon.ico và bạn download nó về:

Cách tạo favicon

Sau khi download về bạn up nó lên blogger bằng cách truy cập vào blogger chọn bố cục và chỉnh sửa favicon như hình dưới:

Cách tạo favicon cho blogger

Và chọn vào ảnh favicon của bạn thế là xong.

Favicon cho web:
bạn upload favicon lên hosting thư mục chứa site của bạn. Sau đó thêm mã lệnh vào trong thẻ đóng mở
<head>
mã lệnh:
<link href='http://ducquyenbg.blogspot.com/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
Thay tên site bằng domain của bạn nhé

Nguồn: Tự học seo

Post a Comment