Friday, April 18, 2014

Đào tạo seo miễn phí - Kiến thức seo chuẩn

Written By Unknown of Friday, April 18, 2014 | 8:02 PM

Đào tạo seo miễn phí chia sẻ các kiến thức seo nước ngoài. Đây là hệ thống các bài viết về seo rất quy củ và dễ hiểu theo hệ thống sẽ giúp ích cho các bạn mới học seo.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu các yếu tố để seo thành công.

Các yếu tố của seo
Các yếu tố của seo, onpage, offpage, các vi phạm
Theo bản các yếu tố này chúng ta thấy seo có 2 phần là onpage và offpage, và những yếu tố nên làm và không nên làm để seo thành công nhất.
Thực hiện tốt nhất có thể và chú trọng đến mức độ quan trọng của các yếu tố dựa theo điểm số sẽ cho bạn kết quả bất ngờ.

Các yếu tố này sẽ được giải thích cụ thể ở các bài sau:

Bài 1: Các yếu tố về nội dung

Bài 2: Các yếu tố về html

Bài 3: Cấu trúc trang web dẫn đến seo thành công

Bài 4: Kiến thức về backlinks hay liên kết

Bài 5: Yếu tố mạng xã hội

Bài 6: Yếu tố niềm tin, uy tín của site

Bài 7: Yếu tố cá nhân trong seo

Bài 8: Các vi phạm, các yếu tố không nên làm khi seo


Đây là tài liệu bằng tiếng anh và tôi dịch ra bằng google dịch cộng với hiểu biết cơ bản về seo, Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục.

Mời các bạn ghé thăm và theo dõi thường xuyên !


Post a Comment