Wednesday, November 27, 2013

Tăng tốc độ index của google trên website của bạn

Written By Unknown of Wednesday, November 27, 2013 | 12:06 PM

Rất nhiều bài viết về tăng tốc độ index website và rất nhiều phương pháp nhưng theo tôi các phương pháp nêu ra thật sự quá nhiều và thừa thãi. Nhân đây tôi viết bài này và thử nhiệm ngay trên bài viết xem tốc độ index.

Theo rất nhiều bài viết về tốc độ index website như supmit lên google, mạng xã hội, các directory (thư mục site) google +, viết bài thường xuyên.... Nhưng theo tôi nhưng phương pháp này thật là thừa thãi, vì các danh bà web và mạng xã hội theo mình chỉ để tăng một chụt uy tín của site bạn và quan trong là tăng traffic mà thôi. nó không ảnh hưởng tới việc google index web của bạn nhanh hay không nhanh.

Còn việc viết bài thường xuyên theo mình nghĩ đã là thuật toán thì site nào cũng nhưng site nào, dù bạn có viết bài thường xuyên thì google vẫn index cùng site khác.

Sau đây mình giới thiệu bạn 2 công cụ tương tự của google giúp bạn gửi yêu cầu index bài viết hay site của bạn lên google.

1. Google supmit.
Bạn truy cập vào địa chỉ: https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1 để gửi url đến google

Tăng tốc độ index của google trên website của bạn
Điền url bài cần index và mã xác nhận

2. Sử dụng tính năng tìm nạp như google trong google webmaster tools.
Truy cập google webmaster tools sau đó vào Thu thập dữ liệu/Tìm nạp như google

Tăng tốc độ index của google trên website của bạn
Điền url muốn tìm nạp
Sau khi tìm nạp url bạn click vào gửi chỉ mục và chọn gửi url để google chỉ index url bài viết mới của bạn.

Chỉ với một trong hai công cụ này là đủ bản có thể sử dụng cái nào cũng được. Và sau đây là kết quả.

Tăng tốc độ index của google trên website của bạn
Kết quả chỉ cần 2 phút để google index bài viết cảu bạn


Chúc các bạn thành công !

Khi chia sẻ bài viết nên để lại nguồn: Tự học seo


Post a Comment