Thursday, October 10, 2013

Lỗi robots không truy cập được website của bạn

Written By Unknown of Thursday, October 10, 2013 | 1:11 AM

Đây là một lỗi đơn giản nhưng lại làm cho site của bạn biến mất hoan toàn trên kết quả tìm kiếm của google, thật sự nguy hiểm. Nhưng khi khắc phục xong, robots truy cập được các từ khóa của bạn lại nhanh chóng về top vốn có của nó.

Khi phát hiện từ khóa biến mất và bạn vào google webmaster tools thấy có lỗi robots không truy cập được trang web của bạn thì bạn không cần lo nắng.

1. Bạn vào địa chỉ http://domaincuaban.com/robots.txt xem có truy cập được không. nếu truy cập được thì có nghĩa bạn đã có fire này rồi. còn không truy cập được bạn cần tạo nó và up lên host
Cách tạo rất đơn giản bạn chỉ cần mở notepad điền
User-Agent:*
Allow:/
Disallow:/wp-admin
....
Trong đó
User-Agent:* khai báo thẻ robots.txt
Allow là cho bot đi qua
Disallow là không cho bot đi qua.

sau đó bạn lưu lại với tên robots.txt và tải nó lên thư mục chứa web của bạn trên host, Như vậy là bạn đã tạo thành công file robots rồi.
Đê xác định robots có truy cập được site của bạn không bạn vào google webmaster tools chọn.
Thu thập dữ liệu/Tìm nạp như google sau đó tìm nạp fire robots.txt như hình:

Lỗi robots không truy cập được website của bạn
Tìm nạp file robots.txt
Nếu tìm nạp thành công có nghĩa robots.txt hoạt động bình thường và để chắc chắn robots hoạt động bình thương ban nên tìm nạp trang chủ và một số trang quan trọng nếu được bạn gửi chỉ mục lên google là xong. Công việc còn lại là đợi google update

2. Nếu truy cập được vào file robots.txt mà vẫn không tìm nạp được các trang của website bạn nên kiểm tra trên site của bạn nhất là các file chạy toàn bộ trang web em có chứa thẻ <meta name=”robots” content=”nofollow“> không nếu có xóa chúng đi và tìm nạp các trang nếu thành công là được

 3. Đối với worpress có nhiêu plugin xấu khi cài vào web của bạn nó sẽ ngăn chăn robots của google sinh ra lỗi này. Trường hợp này mình cũng tưng bị dính nên khi gặp phải bạn nên xóa các blugin mới cài gần nhất và tìm lạp lại site của mình.

Chúc các bạn gặp lỗi này có thể giải quyết nhanh nhất tránh hậu quả xấu.

Nguồn: Tự học SEO

Post a Comment