Wednesday, September 25, 2013

Hướng dẫn sử dụng google webmaster tools- Bài 5 Tự học seo online

Written By Unknown of Wednesday, September 25, 2013 | 10:29 PM

Google webmaster tools là công cụng của google giúp người quản trị có thể quản lý website của mình tốt hơn. Webmaster tools thông báo các lỗi về SEO và người dùng có thể sửa các lỗi này rồi thồn báo lại vơi google. Webmaster tools cũng là công cụ ngăn chặn các phá hoại từ bên ngoài tới web của ban như Disavow links.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua các tính năng này trong webmaster:
1. Thông báo lỗi trùng lặp trong on-page
Vào giao diện quản lý webmaster tools chọn: Giao diện tìm kiếm /Cải tiến cấu trúc HTML
Ở đây thông báo tất cả các lỗi về trùng lặp tiêu đề, trùng lặp thẻ mô tả, thiếu thẻ tiêu đề, thẻ mô tả ngắn...

Hướng dẫn sử dụng google webmaster tools
Thông báo các thẻ trùng lặp hay thiếu

2. Lưu lượng tìm kiếm:
- Truy vấn tìm kiếm. Trong truy vấn tìm kiếm google liệt kê các từ khóa được người dùng tìm kiếm và số lần hiển thị site với số lần khách click vào hiển thị của bạn.
- Các liên kết tới trang web của bạn: Đây là phần liệt kế các back links từ site khác đến site của bạn và các trang được liên kết. Từ đó bạn có thể kiểm tra được các trang web liên kết là trang nào, có trang nào xấu không để có biện pháp ngăn chặn
- Disavow links: để disavow links bạn cần truy cập vào địa chỉ: https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main
sau đó chọn website ( đối với tài khoản webmaster tools có nhiều web trong đó) và chọn Disavow links
Bạn cần phải gửi một tệp.txt. Tệp này bạn có thể tạo bằng  Notepad với nội dung như sau:

http://domain.com/a-b-c/(từ chối với các url)
Domain:domain.com(từ chối với domain)
bạn có thể liệt kê tương tự nhiều domain và nhiều url trong một file .txt này và gửi lên google

Hướng dẫn sử dụng webmaster tools 1
3. Chỉ mục của google
- Trạng thái lập chỉ mục: Chỉ các bài viết , hình ảnh , các mục trên site được lạp chỉ mục trên google
- Từ khóa nội dung: Cho bạn biết từ khóa nào trên site của bạn là quan trong nhất
- Xóa url: công cụ này giúp bạn xóa các url hỏng, url mà bạn không muốn google index nữa. Nhất là với các url không còn tồn tại.

4. Thu thập dữ liệu:
- Lỗi thu thập dữ liệu: ở đây chỉ ra các lỗi về thu thập dữ liệu như lỗi không tìm thấy, lỗi robots không truy cập được...
Với các lỗi không tìm thấy bạn nên bổ xung hay sửa chữa các bài viết đã hư hay xóa các url bằng công cụ xóa url ở trên;
Đối với lỗi robots.txt không truy cập: Bạn có thể tham khảo bài viết :
lỗi robots không tìm nạp được trong webmaster tools

- Tìm nạp như google: phần này khá quan trọng: khi bạn vướng vào một lỗi nghiên trọng mà google phạt bạn. và bạn đã khắc phục nó sau đó bạn nên báo với google về việc này bằng cách tìm lạp các url trên site của bạn và gửi chỉ mục đến google. Cái nào quan trọng thì gửi cả các thay đổi liên kết và lội dung.
- Sơ đồ website: phần này để bạn gửi sơ đồ web lên google.

Vậy là mình đã giới thiệu qua các tính năng cơ bản của google webmaster tools bạn có thể tự tìm hiểu thêm các chức năng khác. Nó cũng dễ thôi vì toàn bằng tiếng việt.

Nguồn: Tự học SEO

Post a Comment