Tuesday, September 24, 2013

Hướng dẫn sử dụng google analytics - Bài 4: Tự học seo online

Written By Unknown of Tuesday, September 24, 2013 | 9:02 PM

Bài trước mình có hướng dẫn việc cài đặt google analyticsgoogle webmaster tools. Trong bài này mình hướng dẫn các bạn sử dụng analytics để phân tích site và báo cáo site lên cấp trên của bạn:

Giao diện google analytics hoàn toàn bằng tiếng việt nên rất dễ sử dụng:
- Đầu tiên bạn đăng nhập vào google analytics qua địa chỉ: https://www.google.com,vn/analytics
bằng tài khoản gmail mình đã hướng dẫn đăng ký ở bài trước. nếu là tài khoản vừa đăng ký thì chưa có nhiều cập nhận từ googl analytics.

Hướng dẫn sử dụng google analytics
Chọn tất cả dữ liệu trang web

Vào giao diện google analytics chúng ta chỉ quan tâm đến các mục sau:
+ Đối tượng
+ Nguồn truy cập
+ Nội dung

1. Trong đối tượng gồm có:
- Nhân khẩu học: Nhân khẩu học gồm có Ngôn ngữ và Vị trí.
+ Ngôn ngữ là chỉ lượng khách truy cập sử dụng ngôn ngữ nào
+ Vị trí là chỉ khách truy cập từ quốc gia nào
- Hành vi
+ Tỷ lệ khách mới so với khách cũ: ở đây thông báo số khách mới và khách cũ vào site
+ Tần suất và gần đây: Nó chỉ số khách vào site bao nhiêu lần. mỗi lần vào mấy trang
+ Cam kết là chỉ thời lượng khách ở site trong bao lâu và xem bao nhiêu trang trên site
- Công nghệ: Bao gồm trình duyệt và mạng
+ Trình duyệt là thông kê các trình duyển dùng để truy cập site của ban Ví dụ: google crhom, filefox...
+ Mạng là thông kê các lượng truy cập từ mạng nào: Ví dụ như: fpt, viettel, vnpt..
- Di động: Bao gồm tổng quan và thiết bị
+ Tổng quan: chỉ khách truy cập dùng máy tinh hay thiết bị di động
+ Thiết bị : chỉ khách dùng loại thiết bị nào để truy cập : Ví dụ: Apple iphone, Apple ipad, Nokia 5233...

2. Nguồn lưu lượng truy cập
Trong nguồn truy cập ta sẽ quan tâm đến hai mục Nguồn và Tìm kiếm
- Nguồn: Bao gồm tất cả lưu lượng truy cập, trực tiếp, gián tiếp
+ Tất cả luu lượng truy cập chỉ số lượng truy cập từ các site khác như từ google, từ các diễn đàn, mạng xã hội...
+ Trực tiếp là bảng liệt kế các trang được trực tiếp truy cập
+ Gián tiếp là liệt kê các trang được khác truy cập từ đó về site

- Tìm kiếm: trong tìm kiếm chúng ta chỉ quan tâm đế mục cơ bản, Ở đây liệt kê các từ khóa được khách tìm trên các công cụ tìm kiếm và truy cập vào site

3. Nội dung
Trong nội dung có nội dung trang web và tốc độ trang web
- Nội dung trang web là bảng thống kê số lượng khách truy cập vào các trang nào của site

Hướng dẫn sử dụng google analytics 2
Thống kê lượng truy cập vào các trang

- Tốc độ web là thống kê thời gian trung bình tải trang: Nghĩa là khi khách truy cập vào một trang bất kỳ trên web của bạn mất bao nhiêu thời gian để load xong trang đó. Vấn đề này do website của bạn qua nặng hay host của bạn chậm sẽ ảnh hưởng rất nhiêu. Nếu chậm quá sẽ làm khách out ngay khi chưa kịp truy cập vào site

Tất cả các bảng đánh giá trên google analytics đều có thể tải xuống để báo cáo

Nguông: Tự học SEO

Post a Comment